Taaltraining

 

Taaltraining

 

Visie:

Wellicht is het u opgevallen; de gemiddelde Duitser kan inmiddels redelijk Engels maar communiceert vaak toch veel liever in zijn moedertaal. Gaat u hierin mee dan hebt u automatisch een flinke streep voor. Naast kennis van de taal is ook inzicht in de Duitse wijze/cultuur van zaken doen onontbeerlijk.

We hebben allemaal Duits op de middelbare school gehad. In hoeverre is uw parate kennis praktisch inzetbaar in gesprekken of mails, zodat het u niet hindert bij uw zakelijke contacten?
Bij veel mensen blijkt de schools geleerde grammatica hun spreekvaardigheid juist in de weg te staan doordat ze de regels op het moment van spreken willen toepassen. Er ontstaat een soort kortsluiting die blokkerend werkt.

Dit moet en kan anders!

Zelfvertrouwen ontwikkelen en plezier hebben in communiceren met onze oosterburen neemt bij Überhaupt daarom een belangrijke plaats in.

Uw mogelijkheden om te investeren in het verbeteren van uw Duits staan bij ons centraal.

Hoeveel tijd kunt u in het verbeteren van uw taalvaardigheid investeren? Hiermee zal in de opzet van uw taaltraining op maat rekening worden gehouden. Wij passen het programma daarom aan op de tijd die u eraan kunt besteden, face-to-face of juist met meer huiswerk.

Een persoonlijke aanpak en begeleiding staan hierbij voorop. Überhaupt maakt hierbij gebruik van de nieuwste didactische inzichten en methodes.

 

Aanpak:

Tijdens groepstrainingen of individuele coaching sessies leert u de taal en omgangsvormen die bij uw specifieke bedrijfscultuur en branche horen en die passen bij het niveau van uw Duitse handelspartner.
U maakt kennis met het benodigde zakelijke taalgebruik en leert via rollenspellen communiceren. Hierbij spelen niet alleen de taal, maar ook gedragscodes een rol.
Nieuwe didactische en pedagogische uitgangspunten dienen als basis.

Onderwerpen die bij deze cursussen zakelijk Duits aan de orde kunnen komen zijn:

 


Spreken en verstaan

– De kennismaking met uw Duitse zakenpartner
– Het voeren van een telefoon- of verkoopgesprek
– Onderhandelen in het Duits
– Deelname aan een vergadering of bespreking;
– Het verzorgen van een bedrijfs- of productpresentatie

Lezen en schrijven

– Schriftelijke taaluitingen: e-mails, brieven, offertes en brochures

Duitse zakencultuur

– Do’s en don’ts
– Inzetten van de kracht van het ‘Nederlander zijn’Een persoonlijke aanpak en begeleiding staan bij Überhaupt centraal. Daarnaast maken wij gebruik van nieuwe didactische inzichten en methodes. Om enkele kort onder uw aandacht te brengen:

Doeltaal is voertaal

Uit onderzoek is gebleken dat de ‘onderdompelingsmethode’ het meest effectief is. Daarom zal de communicatie tijdens uw training vrijwel geheel in de doeltaal, Duits plaatsvinden.

Authentiek materiaal

Überhaupt maakt veel gebruik van authentiek materiaal in de doeltaal zoals vakbladen, kranten, nieuwsberichten, brieven, mails, contracten, offertes et cetera. Uiteraard zoveel mogelijk behorend bij uw branche en bedrijfstak.

Activerende werkvormen en inzet ICT

Daarnaast zetten we veelvuldig activerende werkvormen in en maken we regelmatig gebruik van moderne ICT-mogelijkheden. De aanpak is véél afwisselender dan dat u zich van uw middelbare schooltijd herinnert!

Meer dan één soort intelligentie

In de cursus gaan we ervan uit, dat mensen verschillende soorten intelligentie bezitten die individueel uiteenlopend sterk ontwikkeld zijn (meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner). Het reguliere onderwijs doet qua methodiek vooral een beroep op de verbaal-linguïstische (gesproken en geschreven taal) en logisch-mathematische (planmatig, schematisch) intelligenties. Taalleerders blijken daarnaast echter meer en andere intelligentiepatronen te hebben. Sommigen leren beter als er beelden en kleuren of een ritme aan te pas komen. Hier kan een docent handig op inspelen en instructie en werkvormen afstemmen.

Individuele training
54,- per uur
  • Voor een intensieve individuele training
Kleine groepen
59,-per uur
  • Een training voor 2 deelnemers
Groepen
69,-per uur
  • Training voor groepen van 3 - 4 deelnemers

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Vraag offerte aan

Het ERK

Het ERK staat voor Europees Referentie Kader, een Europese maatstaf voor taalbeheersing. Het ERK beschrijft aan de hand van “can-do statements” – wat mensen moeten kennen en kunnen – in welke mate ze de vier verschillende vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) in een vreemde taal beheersen.Indien u dit wenst, kan Überhaupt u in de cursus voorbereiden op het behalen van dit examen.

 

Het certificaat heeft een meerwaarde omdat het internationaal erkend wordt en meer zegt dan een (Nederlands) cijfer. Met behulp van het ERK kunnen instellingen en bedrijven inschatten hoe goed de kandidaat een taal spreekt.

 

Binnen het ERK vallen voor zowel spreken, schrijven, lezen als luisteren zes niveaus te behalen:

– A1 Beginners
– A2 Beginners +
– B1 Halfgevorderden
– B2 Gevorderden
– C1 Vergevorderden
– C2 (Bijna) moedertaalniveau

Het trainen voor een ERK-certificaat is algemeen van opzet en dus niet gericht op het taalgebruik dat bij uw branche of bedrijfscultuur hoort.