Road2Nextdoor Markets in de Kamer van Koophandel Amsterdam

Gisteren was ik bij de Road2NextdoorMarkets in de Kamer van Koophandel Amsterdam Er werd helder uit de doeken gedaan, wat het verschil is tussen hetgeen een Kamer van Koophandel, een buitenlandse Ambassade of een NBSO (National Business Support Organisation) voor je kan doen, als je als bedrijf je vleugels wilt uitstrekken naar Duitsland.

Er werden do’s en don’ts genoemd bij het zakendoen met Duitsland/Duitse bedrijven. Wij Nederlanders zijn in hun ogen nogal snel te joviaal, het ‘oude jongens krentebroodgevoel’ laat in Duitsland langer op zich wachten. De sfeer is langer zakelijk en formeel en men moet: goed beslagen, (lees: voorbereid) ten ijs komen, op tijd komen, zich aan zijn afspraken houden en beloftes nakomen. Bij mijn training komen nog veel meer do’s en don’ts aan de orde. Nogmaals werd benadrukt hoezeer men een streep voor heeft, als men de Duitse taal beheerst, dus:… wat houdt u tegen? Sla uw vleugels uit!