Privéles Duits efficiënter dan groepsles

Wilt u snel en efficiënt uw Duits opfrissen? In korte tijd de taal leren voor het specifieke doel waarvoor u Duits nodig heeft? Bij Überhaupt Taaltraining wordt in een aantal privélessen precies gewerkt aan hetgeen waar u behoefte aan heeft.

In groepslessen komt een hoop informatie langs die u al weet of die u na een korte uitleg begrijpt. Dit kost veel tijd. Bij een taaltraining Duits op maat wordt constant bijgestuurd met wat u nodig hebt, waar uw zwaktes liggen. Daarnaast besteden we aandacht aan uw sterke kanten en hoe u deze kunt inzetten. Door die privéaanpak gaat u het snelst vooruit.

Individueel trainingsschema

Een privé taaltraining is de ideale leermethode voor cursisten met een druk leven, die ondanks hun volle agenda hun doelstellingen qua Duits in een zo kort mogelijke periode willen bereiken.
Het trainingsschema wordt aan uw agenda aangepast. Schikt het u de ene week ‘s avonds en de andere s ‘ochtends vroeg? Geen probleem!

Maximaal op uw gemak in uw privéles Duits

Tijdens uw privéles Duits leert u op plezierige en afwisselende wijze het Duits dat ú nodig heeft. Het is van belang dat u zich veilig en op uw gemak voelt. Alleen dan leert u optimaal. Dit is sneller het geval als er (nog) niemand meeluistert en oordeelt. De nadruk ligt op die vaardigheid die u het meest gebruikt, zodat u zich zeker gaat voelen. Per training bepalen we wat nodig is en kan de cursus worden bijgesteld.

Aanpak van uw Privéles Duits

Met een uitgebreide intake bepalen we uw instapniveau, uw doelstelling en de hoeveelheid tijd die u per week aan Duits kunt besteden.
Aan de zaken die u beheerst, besteden we weinig aandacht. Hier vliegen we in rap tempo doorheen. Op de benodigde grammatica of woordenschat waar u moeite mee heeft, gaan we dieper in. We oefenen deze d.m.v. afwisselende materialen.
Graag werken we met door u ingebracht materiaal. Dit maakt uw training Duits prettig, praktisch en afwisselend, met rollenspellen en niet meer grammatica dan nodig. Het tempo wordt niet bepaald door de langzaamste cursist, maar door u.

Lage kosten

Bij Überhaupt Taaltraining boekt u uw taalcursus rechtstreeks bij de taaltrainer zelf, dus zonder tussenkomst van dure trainings- of bemiddelingsbureaus. Dit scheelt enorm in de kosten. U betaalt niet voor de overhead, maar voor hetgeen u daadwerkelijk krijgt; uw individuele taaltraining; uw privéles Duits.

Privéles Duits - Überhaupt Taaltraining

 

 

 

 

 

 

 


Uw taaltrainer bij Überhaupt Taaltraining:

– is native speaker Duits èn Nederlands
– is universitair geschoold
– is jarenlang werkzaam geweest in het bedrijfsleven met
Duitse klanten èn leveranciers
– heeft een officiële, recente lesbevoegdheid “Docent Duits’,   dus werkt met de nieuwste leermethodes
– geeft in-company training, dus geen overhead en zeker
lagere prijzen.