Falsche Freunde II – totale taalverwarring

Sommige mensen sparen postzegels, sleutelhangers of sigarenbandjes. Ik spaar Falsche Freunde. Wat is dat? Welnu, zeer regelmatig hoor ik (zowel van Duitsers als van Nederlanders) dat Duits en Nederlands zo op elkaar lijken, dat je die taal eigenlijk niet hoeft te leren, je verstaat het toch wel.
Ho, stop; wel eens van het verschijnsel Falsche Freunde gehoord? Falsche Freunde – oftewel valse (foute) vrienden – zijn Duitse woorden die in vorm of klank sterk op een Nederlands woord lijken. De woorden hebben echter een compleet andere betekenis dan het Nederlandse equivalent. Zo kunnen ernstige taalfouten, maar ook zeer grappige situaties ontstaan. Het verschijnsel falsche Freunde wordt ook wel interferentie genoemd.
Ik kom tijdens mijn taaltrainingen Duits in de praktijk talloze voorbeelden tegen en mijn verzameling blijft zich dan ook uitbreiden. Een mooi voorbeeld: Het Duitse werkwoord machen betekent niet in het Nederlands maken, maar doen! Voor iets maken in de zin van produceren, zegt men in het Duits herstellen. Dit is wederom weer iets heel anders dan het Nederlandse herstellen (van een ziekte, of iets wat kapot is). Dit is in het Duits sich erholen (ziekte) of wiederherstellen (iets dat kapot is).
Heerlijk, die taalverschillen en bijbehorende verwarring, I love it! Graag vertel ik u er veel meer over!