Einstellen – Duitse taal met Fingerspitzengefühl

Wist u dat, wussten Sie dass…?
Die Produktion wurde eingestellt… dit gebeurt helaas te vaak in deze Covid-19 situatie. ‘Eingestellt’ betekent hier gestaakt. Das Unternehmen hat 20 neue Mitarbeiter eingestellt. Dit wensen we voor de nabije toekomst. Hier betekent ‘eingestellt’ aangenomen. De ene situatie is de andere niet en dit geldt ook voor de betekenis van Duitse woorden. Deze is afhankelijk van de context en vereist ‘Fingerspitzengefühl’ en kennis.
Voor talloze Duitse zinnen en woorden geldt, dat de betekenis in het Duits totaal anders is dan in het Nederlands. Dit terwijl de woorden op elkaar lijken en één op één vertaald lijken te kunnen worden… Regelmatig krijg ik te maken met vertalingen via een vertaalmachine, waarin de raarste woorden voorkomen. Dem wurde zugestimmt. Dit wordt door een cursist net zo makkelijk vertaald als dit werd toegestaan. Het betekent: hiermee werd ingestemd. Ook als we aan Covid-maatregelen denken kan dit een complete vertekend beeld geven. Wellicht is dit de tijd om uw Duits te verbeteren?