Referendum in den Niederlanden: Über 60 Prozent “Nee”-Sager und sehr viele Zuhause-Bleiber

Der Spiegel, woensdag 6 april.

Referendum in den Niederlanden: Über 60 Prozent “Nee”-Sager und sehr viele Zuhause-Bleiber

Dit artikel is niet alleen interessant vanwege z’n inhoud, maar zeker ook vanwege zijn vele verschillende werkwoordsvormen en tijden. Die Niederländer haben in einer Volksabstimmung das EU-Abkommen mit der Ukraine abgelehnt. 61 Prozent stimmten dagegen, wie aus Hochrechnungen am späten Mittwochabend hervorging.
Nach Auszählung von 98 Prozent aller Stimmen lag die Wahlbeteiligung bei 32,1 Prozent. Damit wurde die gesetzlich vorgeschriebene 30-Prozentmarke erreicht – das Referendum ist damit gültig. Nach Schließung der Wahllokale war zunächst unklar gewesen, ob die nötige Wahlbeteiligung erreicht worden war.

Zwei europakritische Initiativen hatten mit über 400.000 Unterschriften das Referendum erzwungen. Nach Ansicht der Gegner sei das Abkommen eine Vorstufe zu einem EU-Beitritt der Ukraine, den sie ablehnen. Sie wollten mit dem Referendum ein deutliches Zeichen gegen die “undemokratische EU” und ihren “Expansionsdrang” setzen.
HOEVEEL WERKWOORDSVORMEN EN TIJDEN VINDT U IN DIT ARTIKEL?

1: Haben abgelehnt > volt tegenwoordige tijd, hulpwerkwoord en voltooid deelwoord
2: stimmten > zwak werkwoord, onvoltooid verleden tijd (ovt)
3: hervorging > hervorgehen > sterk werkwoord, ovt
4: lag > liegen > sterk werkwoord, ovt
5: wurde > werden > hulpwerkwoord onregelmatig
6: erreicht > voltooid deelwoord zwak werkwoord
7: ist > sein > koppelwerkwoord tegenwoordige tijd
8: war > sein > hulpwerwoord ovt
9: gewesen > sein voltooid deelwoord
10: erreicht worden war > sein > voltooid verleden tijd (vvt), plusquamperfect (het was op een bepaald punt in het verleden bereikt en afgesloten).
11: hatten erzwungen > (vvt)
12: sei > konjunktiv 2
13: ablehnen > infinitief
14: wollten setzen > verleden tijd modaal hulpwerkwoord wollen + infinitief.

Steuern Sind Doof

Steuern sind doof

Steuern sind doof.
Toepasselijk in deze maand. Deze coole etalage kwam ik in het nachtelijke Keulen tegen; het kantoor van een hippe belastingadviseur. Toegegeven, de belastingdienst heeft wel overal ogen, maar kan hij werkelijk ook horen, m.a.w. kan hij “doof” zijn? Nee natuurlijk niet, het is een voorbeeld van een FALSCHE FREUND. Het Duitse “doof” betekent in het Nederlands stom.
Maar hoe zeg je dan “doofstom”? Antwoord “taubstumm”.

Frühling

Ook dat moet soms gebeuren, even een korte “Abstecher” maken van de weg richting Zakelijk Duits en kort het pad van de poëzie bewandelen.
Met Hugo von Hoffmanstal de lente bezweren, die maar niet wil komen.
Es läuft der Frühlingswind
durch kahle Alleen,
Seltsame Dinge
sind in seinem Wehn

Durch die glatten
kahlen Alleen
Treibt sein Wehn
kahle Schatten

Ik spreek überhaupt maar 1 woord Duits

Bijna alle taaltrainingsbureaus heten Taal…. Lingua… Language…  Ik wilde iets heel anders en raakte geïnspireerd door het woord ÜBERHAUPT. Het eerste Duitse woord dat iedere Nederlander kent zonder Duits te spreken. Bovendien betekent het in beide talen vrijwel hetzelfde. Hoe kan een woord zoveel betekenissen hebben en toch duidelijk begrepen worden?

UTT-B
Hier volgen ze: 1: in het geheel genomen.  2: sowieso.  3: hoe dan ook.  4: alles in aanmerking nemend.  5: helemaal. 6: over het algemeen.  7: eigenlijk.  8: trouwens.  9: werkelijk.
10: doorgaans.  11: in het geheel.
Confused? Graag geef ik u concrete voorbeelden van de verschillende betekenisnuances.

Mooie uitdrukkingen

In het Nederlands hebben we de mooiste uitdrukkingen, vooral die uit de scheepvaart vind ik heel bijzonder. De beste stuurlui staan aan wal e.d. Maar ook in het Duits vind je leuke en originele. Wat dacht u van: “Jemand hat Dreck am Stecken” (Jemand ist ein Heuchler, hat kein reines Gewissen) letterlijk: vuil aan z’n wandelstok.
Of “Schwamm drüber”. (Vergessen wir’s, reden wir nicht mehr davon) Letterlijk: spons erover…

Graag vertel ik u wat over de oorsprong, van deze gekke Uitdrukkingen.

Ik spreek überhaupt maar 1 woord Duits

verzweifeltes gesicht

Bijna alle taaltrainingsbureaus heten Taal…. Lingua… Language…  Nee, ik wilde iets heel anders en raakte geïnspireerd door het woord ÜBERHAUPT.
Het eerste Duitse woord dat iedere Nederlander kent zonder Duits te spreken. Bovendien betekent het in beide talen vrijwel hetzelfde. Hoe kan een woord zoveel betekenissen hebben en toch duidelijk begrepen worden? Hier volgen ze:
1: in het geheel genomen.  2: sowieso.  3: hoe dan ook.  4: alles in aanmerking nemend.  5: helemaal. 6: over het algemeen.  7: eigenlijk.  8: trouwens.  9: werkelijk. 10: doorgaans.  11: in het geheel. Confused? Graag geef ik u concrete voorbeelden van de verschillende betekenisnuances.

Verdwijnen de naamvallen langzaam uit de Duitse taal?

Als taaltrainer Duits kan ik niet anders dan hier toch even op in gaan. Voor mensen die de Duitse naamvallen lastig vinden, is er volgens de Rheinische Post “goed nieuws”. http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4243855/2016/02/12/Verdwijnen-de-naamvallen-langzaam-uit-de-Duitse-taal.dhtml
Het ‘kortduits’ is in de omgangstaal in opmars dankzij de moderne communicatie en de immigratie, meldde de krant Rheinische Post. En in het beknopte Duits verdwijnen voorzetsels, omdat de Duitsers in toenemende mate hun zinnen tot een volstrekt minimum proberen te beperken, zoals bijvoorbeeld in de vraag: Kommst du Bahhof oder hast du Auto? (Kom je station of heb je auto?).
Misschien goed nieuws voor mensen die naamvallen moeilijk vinden, maar slecht nieuws voor de (Duitse) taal. Een taal is ervoor bedoeld zo precies mogelijk uit te drukken, wat je wilt zeggen/wat je bedoelt. De zin Kommst du Bahhof oder hast du Auto kan heel veel verschillends betekenen. Kommst du zum Bahnhof, vom Bahnhof, in den Bahnhof etc. De zin hast du Auto kan baast ein ook mein en elk ander bezittelijk voornaamwoord betekenen, of ook generaliserend das Auto. Dit nieuwe ‘kortduits’, dat oorspronkelijk door Turkse immigranten werd gehanteerd, schijnt zich razendsnel met behulp van de sociale media onder de hele bevolking te verspreiden.
Afkorten voor sociale media is mijns inziens niets mis mee, als het daar maar bij blijft. Wie een boodschap niet begrijpt kan mailen: ihr kommt Klapsmühle (je komt gekkenhuis). In een brief zou dat moeten zijn: Ihr kommt aus der Klapsmühle. Maar het kan ook betekenen: in die Klapsmühle…
Het is net als met de nieuwe kleren van de keizer… iedereen vindt het prachtig totdat een kind roept: “Ik snap er niks meer van, Mamma, wat bedoelen ze nou eigenlijk?”.

Valentinstag – der Meister der großen Gefühle

In de aanloop naar Valentinstag, wil ik als taaltrainer Duits even aandacht vragen voor „den großen Meister der Gefühle“, Johann Wolfgang von Goethe met een prachtig gedichtje

Freudvoll
Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein.
Hangen und bangen in schwebender Pein.
Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt,
Glücklich allein, ist die Seele die liebt.
Vooral wil ik kort de aandacht vestigen op de zin: Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.
Deze zin is het kenmerk geworden van de Sturm und Drang periode. (1770–1786)
Geen periode in de Duitse literatuurgeschiedenis is zo actueel als deze tijd, waarin het vooral gaat om het verwoorden van de persoonlijke ervaring,
de emotie en het genie dat naar vrijheid streeft.
Goethes dichtregels himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt zijn illustratief voor de nog wisselende en onevenwichtige gestemdheid van deze generatie.
Deze zin is dan ook een gevleugelde uitdrukking geworden.
Bijvoorbeeld: “We willen een stabiele groei van ons bedrijf en niet: Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.”