Bericht aan de vluchtelingen: de CDU wil de Nationalhymne in de grondwet vastleggen.

Het moet een waarschuwing zijn in tijden van de vluchtelingenkrisis: De CDU heeft zich op zijn partijdag in Karlsruhe uitgesproken de Nationalhymne, het volkslied in de grondwet op te nemen. “Juist nu, dat er zoveel mensen naar ons land komen, zouden we een signaal moeten afgeven, dat ons volkslied uitdrukt wat we voelen.” Zo zou artikel 22 van de grondwet moeten worden uitgebreid: “Het volkslied van de Bundesrepublik Deutschland is het derde couplet van het Lied der Deutschen met de tekst van August Heinrich Hoffmann von Fallersleben en de melodie van Joseph Haydn. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-will-nationalhymne-im-grundgesetz-verankern-a-1067877.html

Waarom nu juist het derde couplet? Een interessant stukje geschiedenis:

Evenals de vlag van de Bundesrepublik Deutschland stamt ook het volkslied uit de tijd van voor de revolutie van 1848. Het eerste couplet van het Deutschlandlied zou vooral in het buitenland veelvuldig verkeerd begrepen en geïnterpreteerd zijn. De als idealistische oproep bedoelde eerste zin van dit couplet: “Deutschland, Deutschland über alles” zou in de tijd van politieke verdeeldheid, waarin Hoffmann von Fallersleben leefde, als aansporing gezien moeten worden om ‘je kracht en gevoelens in te zetten,  tot één vreedzaam Duitsland te komen’.

Tijdens het derde rijk onder Hitler werd het Deutschlandlied als inleiding voor het nationaalsocialistische Kampflied “Die Fahne hoch” gebruikt. Alleen het eerste couplet werd gezongen en het 2e en 3e werden genegeerd. Zo werd het volkslied een onsympathiek, overdreven en aanmatigend symbool van nationalisme. Na 1949 bleef de Nationalhymne lang omstreden. Pas in het jaar 1952 werd het weer als Duits volkslied erkend.
(Ik moet hierbij even een persoonlijke noot toevoegen en zeggen dat ik die zin “Deutschland Deutschland über alles nog steeds aanmatigend vind en niet meer van deze tijd, waarin we veel meer in Europees verband zouden moeten denken).
Kennelijk vindt men dat in Duitsland ook…
Bij officiële gelegenheden wordt nu alleen het derde couplet gezongen. Juist de tekst “Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland” zou de hoop van alle Duitsers, dat Oost en West-Duitsland weer één zouden worden al die tijd levend hebben gehouden. “Als ein Dokument deutscher Geschichte bildet es in allen seinen Strophen eine Einheit …“ Het is niet verboden het eerste en tweede couplet in kleine privékring te zingen. Maar 1990 stelde het constitutionele hof vast, dat alleen het derde couplet “strafrechtelijk beschermd” zou zijn. http://www.rotofo.de/lied.htm

Hieronder het derde couplet:
Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!

Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand –
Blüh` im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!