Isabel

Ik spreek überhaupt maar 1 woord Duits

verzweifeltes gesicht

Bijna alle taaltrainingsbureaus heten Taal…. Lingua… Language…  Nee, ik wilde iets heel anders en raakte geïnspireerd door het woord ÜBERHAUPT.
Het eerste Duitse woord dat iedere Nederlander kent zonder Duits te spreken. Bovendien betekent het in beide talen vrijwel hetzelfde. Hoe kan een woord zoveel betekenissen hebben en toch duidelijk begrepen worden? Hier volgen ze:
1: in het geheel genomen.  2: sowieso.  3: hoe dan ook.  4: alles in aanmerking nemend.  5: helemaal. 6: over het algemeen.  7: eigenlijk.  8: trouwens.  9: werkelijk. 10: doorgaans.  11: in het geheel. Confused? Graag geef ik u concrete voorbeelden van de verschillende betekenisnuances.

Verdwijnen de naamvallen langzaam uit de Duitse taal?

Als taaltrainer Duits kan ik niet anders dan hier toch even op in gaan. Voor mensen die de Duitse naamvallen lastig vinden, is er volgens de Rheinische Post “goed nieuws”. http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4243855/2016/02/12/Verdwijnen-de-naamvallen-langzaam-uit-de-Duitse-taal.dhtml
Het ‘kortduits’ is in de omgangstaal in opmars dankzij de moderne communicatie en de immigratie, meldde de krant Rheinische Post. En in het beknopte Duits verdwijnen voorzetsels, omdat de Duitsers in toenemende mate hun zinnen tot een volstrekt minimum proberen te beperken, zoals bijvoorbeeld in de vraag: Kommst du Bahhof oder hast du Auto? (Kom je station of heb je auto?).
Misschien goed nieuws voor mensen die naamvallen moeilijk vinden, maar slecht nieuws voor de (Duitse) taal. Een taal is ervoor bedoeld zo precies mogelijk uit te drukken, wat je wilt zeggen/wat je bedoelt. De zin Kommst du Bahhof oder hast du Auto kan heel veel verschillends betekenen. Kommst du zum Bahnhof, vom Bahnhof, in den Bahnhof etc. De zin hast du Auto kan baast ein ook mein en elk ander bezittelijk voornaamwoord betekenen, of ook generaliserend das Auto. Dit nieuwe ‘kortduits’, dat oorspronkelijk door Turkse immigranten werd gehanteerd, schijnt zich razendsnel met behulp van de sociale media onder de hele bevolking te verspreiden.
Afkorten voor sociale media is mijns inziens niets mis mee, als het daar maar bij blijft. Wie een boodschap niet begrijpt kan mailen: ihr kommt Klapsmühle (je komt gekkenhuis). In een brief zou dat moeten zijn: Ihr kommt aus der Klapsmühle. Maar het kan ook betekenen: in die Klapsmühle…
Het is net als met de nieuwe kleren van de keizer… iedereen vindt het prachtig totdat een kind roept: “Ik snap er niks meer van, Mamma, wat bedoelen ze nou eigenlijk?”.

Valentinstag – der Meister der großen Gefühle

In de aanloop naar Valentinstag, wil ik als taaltrainer Duits even aandacht vragen voor „den großen Meister der Gefühle“, Johann Wolfgang von Goethe met een prachtig gedichtje

Freudvoll
Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein.
Hangen und bangen in schwebender Pein.
Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt,
Glücklich allein, ist die Seele die liebt.
Vooral wil ik kort de aandacht vestigen op de zin: Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.
Deze zin is het kenmerk geworden van de Sturm und Drang periode. (1770–1786)
Geen periode in de Duitse literatuurgeschiedenis is zo actueel als deze tijd, waarin het vooral gaat om het verwoorden van de persoonlijke ervaring,
de emotie en het genie dat naar vrijheid streeft.
Goethes dichtregels himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt zijn illustratief voor de nog wisselende en onevenwichtige gestemdheid van deze generatie.
Deze zin is dan ook een gevleugelde uitdrukking geworden.
Bijvoorbeeld: “We willen een stabiele groei van ons bedrijf en niet: Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.”

Een goede partner

IedereDNHK_0en kent ze wel, de Kamers van Koophandel. Minder bekend is de DNHK (Deutsch Niederlandische Handelskammer). Bij het noemen van de afkorting fronsen steevast de wenkbrauwen. Toch is juist deze organisatie zeer nuttig voor iedereen die handelscontacten met Duitsland aanknoopt of onderhoudt.
Met Duitse Gründlichkeit en voortvarendheid organiseren ze vele bedrijfsbezoeken in beide buurlanden, 2 grote netwerkfeesten en dit jaar voor het eerst de succesvolle Duitslanddag.
Daarnaast zo’n 50 seminars. De thema’s variëren van  juridische terminologie via belastingrecht naar marketing,  taal en cultuur. Ik ben trots dat ik dit jaar (in samenwerking met Bert van der Laan) 3 seminars voor de DNHK mag verzorgen.

2016; Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen.

Raadseltje: over welk land hebben we het hier?
De Binnenlandse bestedingen vertonen hier al enkele jaren een stijgende trend.
Het handelsvolume tussen Nederland en dit land is in het afgelopen jaar met ca. vijf procent gegroeid.
De bevolking wordt hier steeds ouder en rijker.
Je kunt in dit land grofweg 3 leeftijdsgroepen onderscheiden, die de consumentenmarkt domineren:
– Jongeren rond de 28 jaar die veel geld uitgeven aan technologie en sociale activiteiten.
– Mensen tussen 38 en 54 jaar die vooral geld besteden aan de familie en alles wat daarbij hoort.
– Ouderen vanaf 69 jaar die geld uitgeven aan medicijnen, gezondheidszorg en recreatie.
Volgens voorspellingen zal de staatsschuld hier dalen tot minder dan 70 procent van het bruto binnenlands product (bbp).
Volgens het onderzoeksbureau GfK is het consumentenvertrouwen in de ontwikkeling van de economie momenteel stabiel ten opzichte van een maand geleden.
De economie is de grootste van Europa en zal dit jaar naar verwachting een groei laten zien van 1,7 procent, net als in 2015.
Dit land is met 81 miljoen mensen de grootste consumentenmarkt van Europa.
We hebben het over …..
Juist ja, de handel met onze buren biedt dus voor ondernemers uit beide landen veel kansen! (DNHK)
wellicht een reden om de Duitse markt eens in ogenschouw te nemen en om uw Duits op te poetsen, een voorwaarde om succesvol te zijn op de Duitse markt.
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal
http://www.eurobench.com/Beursnieuws/ANP-270116-131/Berlijn-Duitse-economie-groeit-17-procent.aspx#sthash.OKoOs7rX.dpuf
http://www.eurobench.com/Beursnieuws/ANP-270116-047/Vertrouwen-Duitse-consument-stabiel.aspx#sthash.aqX1DAxe.dpuf
http://www.eurobench.com/Beursnieuws/ANP-270116-131/Berlijn-Duitse-economie-groeit-17-procent.aspx

Uit de praktijk van een taaltrainer Duits

Een onderdeel van mijn taaltrainingen is het voeren van een telefoongesprek. Hierbij leer ik de cursist eenvoudige zinnen aan, zodat hij hier niet over na hoeft te denken en zich op de verdere inhoud van het gesprek kan concentreren. Het gaat dus om de standaardonderdelen van een telefoongesprek, zoals de begroeting als je iemand belt. “Guten Tag”, bedrijfsnaam en achternaam. Als je gebeld wordt dito, aangevuld met de zin “Was kann ich für Sie tun“ of “kann ich Ihnen helfen?“
Een van mijn cursisten, marketing manager van een groot bedrijf, bleef standaard zeggen: “Was könnte ich mal für Sie tun”. Ik herhaalde dat het beter is om “Was kann ich für Sie tun” te zeggen. Hij wilde graag weten wat het verschil uitmaakte.

Ik kon er niet meer omheen. “Was könnte ich mal für Sie tun” klinkt feitelijk ondeugend en doet me aan van Kooten en de Bie denken. Deze directeur en ik zijn van dezelfde generatie. Hij begreep direct wat ik bedoelde: “Maison Pretty Boy voor al uw dameswensen.” Exact, dat is precies hoe het klinkt, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. De taaltraining werd enige tijd onderbroken door lachsalvo’s. Tja, dat noem je Fingerspitzengefühl.

Praat Nederlands met me, Ik ben Nederlands…

Why you should let Kenny B’s Summerhit, “Praat Nederlands met me” apply to you? You live in the Netherlands, in Amsterdam, you work in an international environment and hey; almost everybody seems to speak English. You get by fine. So why bother to learn Dutch? If you live here for a short time, you might be right. If you plan to stay, it is worth to make the effort.
1: The best way to assimilate to a new culture is to learn the language. If you speak Dutch with the Dutch, read Dutch newspapers and watch Dutch TV, you will assimilate much easier to the Dutch culture.
2: The Dutch start politely in English, but usually lively conversations and jokes will slide slowly into Dutch.
3: Your children start to speak it more and more fluently, and although you might understand them in the beginning, you will start losing track. If they don’t want you to understand them, they ‘ll speak Dutch!
4: Dutch is not so difficult to learn. If you have a good teacher, pointing out similarities and differences between English and Dutch, and explaining well the rules of pronunciation, it is a lot of fun to learn Dutch.
5: The local Dutch will definitely show their appreciation if you make the effort to communicate in their own language.
09 shake hands voor het raam
6: It is so much fun to understand and participate in: the typical conversations on the market the original Dutch start phrase this nice guy/lady says to you at a bar all the gossip around you at the birthday party the weekends highlights on Monday morning around the coffee machine at work the spontaneous expressions shouted at the soccer stadium, the ice skating ring or at any sports field or location. Feel inspired? isabel@uberhaupttaaltraining.nl

Falsche Freunde II – totale taalverwarring

Sommige mensen sparen postzegels, sleutelhangers of sigarenbandjes. Ik spaar Falsche Freunde. Wat is dat? Welnu, zeer regelmatig hoor ik (zowel van Duitsers als van Nederlanders) dat Duits en Nederlands zo op elkaar lijken, dat je die taal eigenlijk niet hoeft te leren, je verstaat het toch wel.
Ho, stop; wel eens van het verschijnsel Falsche Freunde gehoord? Falsche Freunde – oftewel valse (foute) vrienden – zijn Duitse woorden die in vorm of klank sterk op een Nederlands woord lijken. De woorden hebben echter een compleet andere betekenis dan het Nederlandse equivalent. Zo kunnen ernstige taalfouten, maar ook zeer grappige situaties ontstaan. Het verschijnsel falsche Freunde wordt ook wel interferentie genoemd.
Ik kom tijdens mijn taaltrainingen Duits in de praktijk talloze voorbeelden tegen en mijn verzameling blijft zich dan ook uitbreiden. Een mooi voorbeeld: Het Duitse werkwoord machen betekent niet in het Nederlands maken, maar doen! Voor iets maken in de zin van produceren, zegt men in het Duits herstellen. Dit is wederom weer iets heel anders dan het Nederlandse herstellen (van een ziekte, of iets wat kapot is). Dit is in het Duits sich erholen (ziekte) of wiederherstellen (iets dat kapot is).
Heerlijk, die taalverschillen en bijbehorende verwarring, I love it! Graag vertel ik u er veel meer over!

Intensieve talencursus of App, hoe leer je de taal het beste?

Sophia Schirmer vertrekt eind februari naar Zuid-Amerika en wil zo snel mogelijk Spaans leren. Ze vergelijkt de voor- en nadelen van een intensieve taalcursus met de app Duolingo.
De resultaten:

Intensieve cursus:
 Je kunt goed wennen aan de uitspraak en betekenis doordat de docent vrijwel de hele tijd de doeltaal spreekt.
De docent laat de cursisten diverse spellen en rollenspellen doen om ze aan het praten te krijgen.
Opgaven zijn afwisselend en je kunt vragen stellen.
De cursus is leuk, de cursisten hebben plezier.
Je hebt minder zelfdiscipline nodig, omdat je weer bij elkaar komt en er zo ook een vorm van sociale controle is (weightwatchers effect)
Levendige uitleg door een native speaker over de verschillen in taal en cultuur, ook tussen verschillende milieus en landen waar de taal gesproken wordt.
Nadelen: Je moet fysiek ter plaatse zijn op afgesproken tijd. Hogere kosten.

Duolingo App:

 

Opgaven zijn redelijk afwisselend en layout ziet er leuk uit. Je kunt hem op elke plaats gebruiken en ook even tussendoor. Dus regelmatig, wanneer het uitkomt luisteren, woordjes leren en oefenen.
Na 3 oefeningen (ongeveer 15 minuten) bereikt ze haar „doel van die dag“. Ze krijgt motiverende mailtjes om dit elke dag te doen. Nach drei Übungen beziehungsweise etwa 15 Minuten erreiche ich mein Tagesziel. Per Pushnachricht und E-Mail erinnert mich “Duolingo” daran, dieses Ziel wirklich jeden Tag zu erfüllen. Und es gibt weitere Anreize dafür, dranzubleiben: Alle Tage, an denen man sein Lernziel erreicht, werden zum Beispiel zu einem “streak” addiert. Außerdem kann man in seinem Profil Freunde hinzufügen und mit ihnen wetteifern.
Nadelen:
Niemand die je vertelt, je moet nu zo en zo lang oefenen/leren.
Je kunt geen vragen stellen.
Uitspraakregels voor de uitspraak van individuele letters worden niet uitgelegd. Anders als im Sprachkurs werden Regeln zur Aussprache einzelner Buchstaben sowie zur Betonung von Wörtern nicht erklärt
Schrijfster vindt dat ze in de intensieve cursus de regels systematischer geleerd heeft en daardoor beter begrijpt en onthoudt. Ich habe den Eindruck, diese Regeln im Kurs systematischer gelernt und dadurch besser verinnerlicht zu haben.
De verschillen in uitspraak klinken voor deze cursist hetzelfde, ze hoort het verschil niet Wenn die “Duolingo”-Stimmen das “c” vor “i” und “e” aussprechen, klingt das für meine (ungeübten) Ohren eher wie ein scharfes “s” als gelispelt; in jedem Fall gibt es keinen Hinweis auf die unterschiedlichen Aussprachegewohnheiten in Spanien und Lateinamerika
De app wil bepaalde woorden in haar uitspraak niet verstaan, terwijl ze toch echt het idee heeft dat ze ze goed uitspreekt en ze kan natuurlijk niet vragen wat ze fout doet.

Conclusie:
Ze heeft in korte tijd veel grammaticale regels en woorden systematisch geleerd en ook opgenomen. Dit heeft haar overtuigd en ze vindt het waard er geld voor te betalen. Das Konzept, in kurzer Zeit viele Regeln und Vokabeln systematisch eingebläut zu bekommen, hat mich überzeugt – und ich finde, es ist wert, dafür Geld zu bezahlen. De “Duolingo”-App zal ze verder gebruiken, om regelmatig te oefenen en haar woordenschat te vergroten. Als de App niet zou bestaan, zou ze dit waarschijnlijk gewoon op papier doen. Aangezien ze haar smartphone sowieso bij zich heeft, kan ze overal even oefenen. Die “Duolingo”-App werde ich weiterhin nutzen, um regelmäßig zu üben und mein Vokabular zu erweitern. Gäbe es die App nicht, täte ich das wahrscheinlich mit einem Blatt Papier. Da ich mein Smartphone sowieso immer dabei habe, kann ich jetzt auch in der Mittagspause oder in der U-Bahn lernen – und so “Duo”, die Eule, glücklich machen.

Dus beide naast elkaar is een win-win situatie.

http://www.bento.de/future/spanisch-lernen-sprachkurs-oder-app-was-funktioniert-besser-203918/#refsponi